Selecteer een pagina

Impressum

HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
Wolfratshauser Strasse 49
82049 Pullach
Duitsland
Telefoon: +49 (0)89 211 04-0
Fax: +49 (0)89 211 04-210
kontakt@hannover-leasing.de
www.hannover-leasing.de

Directie

Wettelijk vertegenwoordiger is de complementaire vennoot HANNOVER LEASING Verwaltungsgesellschaft mbH, Wolfratshauser Strasse 49, 82049 Pullach, Duitsland, vertegenwoordigd door de vennoot Bernd Schlapka, zakelijk gevestigd in 82049 Pullach, Wolfratshauser Strasse 49.

Handelsregister

Rechtbank München sector kanton
Registratienummer: HRA 70856
Btw-nr.: DE179133509

Toezichthoudende instantie

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Strasse 108
D-53117 Bonn

Fotorechten

HANNOVER LEASING,
MoellerFeuerstein

Concept/design/technische uitvoering

MoellerFeuerstein GmbH

Vrijwaring

Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de aangeboden informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grof heeft gehandeld nalatigheid schuld bestaat. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder aankondiging vooraf te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Verwijzingen en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden (“hyperlinks”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen in werking treden als de auteur op de hoogte was van de inhoud en zich ervan bewust is dat het technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik bij illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s te zien was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/verbonden pagina’s die zijn gewijzigd nadat de link is gemaakt. Deze verklaring is van toepassing op alle binnen onze eigen website geplaatste links en verwijzingen, alsmede op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van door de auteur opgezette databases waarvan de inhoud kan extern te benaderen. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van op deze manier verstrekte informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de in alle publicaties gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die hij zelf heeft gemaakt of gebruik licentievrije afbeeldingen, krijg toegang tot audiodocumenten, videosequenties en teksten. Alle merken en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet alleen worden getrokken op basis van de loutere vermelding! Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.